Hvordan lykkes på nett 2.0

For reiselivsbedrifter har satsingen på nett vært preget av at vi er inne i en lærings- og modningsfase med mye prøving og feiling. Nå er tiden for å lande konkrete resultater og leads ut av den tiden og pengene vi investerer i digital markedsføring.

Hva lærer du?

«Hvordan lykkes på nett 2.0» er et påbyggingskurs til grunnkurset «Bli god på nett» og går i dybden på enkelttemaer som ble lettere berørt i grunnkurset. Fordypningskurset tar for seg den avanserte annonseringsplattformen til Facebook og Instagram (Facebook Business), søkemotormarkedsføring (søkeordsanalyse og Googles annonseringsplattform) og videoredigering ved hjelp av en mobiltelefon.

Fordypningskurset er svært praktisk rettet, og deltakerne får i stor grad arbeide med egen bedrift.

Hvordan foregår kursopplegget?

Kurset har en varighet på 1 dag og er en kombinasjon av forelesninger og praktiske oppgaver.

Kurset holdes av Kreativ Industri på vegne av Innovasjon Norge. Kursholderne i Kreativ Industri har bakgrunn fra markedsføring, journalistikk, reiseliv og forretningutvikling

Hvem passer kurset for?

 «Hvordan lykkes på nett 2.0» passer for ledere, mellomledere eller markedsansvarlige i reiselivsbedrifter av alle størrelser.

Kurset egner seg best for deltakere som er viderekomne brukere på nett og i sosiale medier.

Bedrifter som har gjennomført grunnkurset «Bli god på nett» prioriteres.

Highlights

  • Annonseringsplattformen til Facebook og Instagram (Facebook business)
  • Søkemotormarkedsføring (søkeordanalyse og Googles annonseringsplattform)
  • Videoredigering ved hjelp av mobiltelefon

Kurset egner seg best for deltakere som er viderekomne brukere på nett og i sosiale medier.

Bedrifter som har gjennomført grunnkurset «Bli god på nett» prioriteres.