Molde - Hjertøya (Tur/Retur)

From NOK 0

Hjertøya er en av Moldeholmene, som består av flere langstrakte øyer og holmer i fjorden like sør for Molde. Plassen er en perle blant holmene med sandstrand, gresslette, badeflåte og stupetårn. 
I dag er Hjertøya et naturvern- og friluftsområde med badeplasser og museum. Sammenlignet med de gamle fiskeværene på Romsdalskysten er Hjertøya en lun idyll i Moldefjorden. Øya er skogkledd, med lune bukter. Her er det god plass til lek, badeliv og turgåing.

Omvisning er inkludert i prisen dersom du kjøper billett med rutebåten.

Tidspunkt:

Kl 12:15

Kl 14:15

Omvisninga varer omtrent en time og du får komme inn i noen av husene og høre guiden fortelle om liv og virke og hvordan husene har blitt brukt.

Oppmøte: ved "Kaka", det store røde huset på kaia på Hjertøya.
 

Åpen kafé i sommersesongen

Hjertøyas Venner har kiosksalg på Hjertøyplassen i helgene og endel ukedager så lenge båten går. Følg med på facebooksiden Hjertøyas Venner for informasjon og oppdateringer.Viktig informasjon:
Billetten kan bli brukt på valgfri retur. Vi gjør oppmerksom på at på veldig solrike dager, kan det være mange som vil over til Hjertøya. Vær tolmodig, og vent på båten som kjører deg over til Hjertøya. Det tar ca 10 minutter over til Hjertøya, og båten går i skyttel hvis det er gjenstående passasjerer på kaia. Da vil rutetidene kunne fravike noe. Siste retur fra Hjertøya er kl 17:40.

Vis kø-kultur:
Selv om du har kjøpt billett på forhånd, så må du følge køen. Vi oppfordrer vi til å vise god kø-kultur på kaia. 

ENGLISH
Hjertøya is one of Moldeholmene, which consists of several elongated islands and islets in the fjord just south of Molde. The place is a gem among the islets with sandy beach, grassy plain, bathing raft and diving tower.
Today, Hjertøya is a nature conservation and outdoor area with bathing areas and a museum. Compared to the old fishing villages on the Romsdal coast, Hjertøya is a sheltered idyll in the Moldefjord. The island is forested, with sheltered bays. Here there is plenty of space for play, swimming and walking.

Guided tours are included in the price if you buy a ticket with the scheduled boat.
Point:
12:15 p.m.
14:15

The tour lasts about an hour and you get to enter some of the houses and hear the guide tell about life and work and how the houses have been used.
Attendance: at "Kaka", the big red house on the quay on Hjertøya.

Open café during the summer season
Hjertøya's Friends have kiosk sales at Hjertøyplassen on weekends and some weekdays as long as the boat runs. Follow the Facebook page Hjertøya's Friends for information and updates.

Important information:
The ticket can be used for optional return. We point out that on very sunny days, there may be many who want to transfer to Hjertøya. Be patient, and wait for the boat that drives you over to Hjertøya. It takes about 10 minutes to Hjertøya, and the boat goes in a shuttle if there are remaining passengers on the quay. Then the timetable may deviate somewhat. The last return from Hjertøya is at 17:40.

Show queue culture:
Even if you have bought a ticket in advance, you must follow the queue. We encourage you to show good queue culture on the quay.

From NOK 0

Book Now